αἰδώς (aidôs)

forse da ἄλφα (come una particella negativa) e οἶδα (tramite l'idea di occhi sconfortati)
TDNT - 1: 169,26
Numero Strong: G127
sostantivo femminile

1) un senso di vergogna o onore, modestia, timidezza, riverenza, rispetto (per altri)

αἰδοῦς: gen. sing.

pudore: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω