αἴνιγμα (ainigma)

da una parola derivata da αἶνος (nel suo senso primario)
TDNT - 1: 178,27
Numero Strong: G135
sostantivo neutro

1) un detto oscuro, enigma, indovinello
2) una cosa oscura

αἰνίγματι: dat. sing.

oscurare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω