αἴτημα (aitêma)

da αἰτέω
TDNT - 1: 193,30
Numero Strong: G155
sostantivo neutro

1) petizione, richiesta

αἴτημα: acc. sing.
αἰτήματα: acc. pl., nom. pl.

(+αὐτός) domandare: 1
cosa: 1
richiedere: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω