αἴτιος (aitios)

dalla stessa parola di αἰτέω
Numero Strong: G159
aggettivo

1) quello che è la causa di una cosa, che è causativo, che causa
   1a) l'autore
      1a1) di una causa
      1a2) di un crimine o un'offesa

αἴτιον: acc. sing. neut.
αἴτιος: nom. sing. masc.

autore: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω