αὐθεντέω (authenteô)

da una parola composta da αὐτός e la parola obsoleta hentes (un lavoratore)
Numero Strong: G831
verbo

1) uccidere con le proprie mani un altro o sé stesso
2) agire con la propria autorità, in modo autocratico
3) essere un padrone assoluto
4) governare, esercitare dominio

αὐθεντεῖν: att. pres. inf.

usare autorità: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω