αὐτάρκεια (autarkeia)

da αὐτάρκης
TDNT - 1: 466,78
Numero Strong: G841
sostantivo femminile

1) una perfetta condizione di vita in cui nessun aiuto o appoggio è necessario
2) sufficienza nelle necessità della vita
3) una mente contenta con il suo destino, appagamento

αὐτάρκειαν: acc. sing.
αὐταρκείας: gen. sing.

contentare: 1
quello che necessitare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω