αὐτάρκης (autarkês)

da αὐτός e ἀρκέω
TDNT - 1: 466,78
Numero Strong: G842
aggettivo

1) sufficiente per sé stesso, abbastanza forte da non avere bisogno di nessun aiuto o sostegno
2) indipendente da circostanze esterne
3) contento con il proprio destino, con i propri mezzi, anche se pochi

αὐτάρκης: nom. sing. masc.

(+εἰμί) accontentare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω