βαθύς (bathus)

dalla radice di βάσις
Numero Strong: G901
aggettivo

1) profondo
+ ὄρθρος: di mattina presto

βαθέα: acc. pl. neut.
βαθεῖ: dat. sing. masc.
βαθέως: gen. sing. masc.
βαθύ: nom. sing. neut.

mattina presto: 1
profondare: 3
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω