βαρέω (bareô)

da βαρύς
TDNT - 1: 558,95
Numero Strong: G916
verbo

1) opprimere, pesare, deprimere

βαρείσθω: 3sing. pass. pres. imptv.
βαρηθῶσιν: 3pl. pass. aor. cong.
βαρούμενοι: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
βεβαρημένοι: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
ἐβαρήθημεν: 1pl. pass. aor. ind.

appesantire: 1
gravare: 1
intorpidire: 1
opprimere: 2
provare: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω