βαρύς (barus)

dalla stessa parola di βάρος
TDNT - 1: 556,95
Numero Strong: G926
aggettivo

1) pesante (come peso)
2) metaforicamente
   2a) gravoso
   2b) severo, austero
   2c) pesante
      2c1) di gran momento
   2d) violento, crudele

βαρέα: acc. pl. neut.
βαρεῖαι: nom. pl. femm.
βαρεῖς: nom. pl. masc.
βαρύτερα: acc. pl. neut. comp.

cosa più importare: 1
gravare: 2
pesare: 1
rapacità: 1
severità: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω