βάρος (baros)

probabilmente dalla stessa parola di βάσις (tramite la nozione di andata giù, vedi βάθος)
TDNT - 1: 553,95
Numero Strong: G922
sostantivo neutro

1) pesantezza, peso, carico, tribolazione
+ ἐν: gravoso

βάρει: dat. sing.
βάρη: acc. pl.
βάρος: acc. sing.

(+ἐν) autorità: 1
pesare: 4
uno pesare: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω