βασανιστής (basanistês)

da βασανίζω
TDNT - 1: 561,96
Numero Strong: G930
sostantivo maschile

1) uno che cerca la verità con l'uso della ruota
   1a) un tormentatore, usato indubbiamente anche per un carceriere perché la tortura era anche compito suo

βασανισταῖς: dat. pl.

aguzzare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω