βιβλαρίδιον (biblaridion)

un diminutivo di βιβλίον
Numero Strong: G974
sostantivo neutro

1) piccolo libro

βιβλαρίδιον: acc. sing.

libro: 2
uno libro: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω