χάραγμα (charagma)

dalla stessa parola di χάραξ
TDNT - 9: 416,1308
Numero Strong: G5480
sostantivo neutro

1) impronta, marchio stampato
   1a) del marchio messo sulla fronte o sulla mano destra come il distintivo dei seguaci dell'Anticristo
   1b) il marchio marcato sui cavalli
2) una cosa intagliata, scultura, lavoro scolpito
   2a) di immagini idolatre

χάραγμα: acc. sing.
χαράγματι: dat. sing.

marchio: 6
scolpire: 1
uno marchio: 1
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω