χάραξ (charax)

da charasso (aguzzare a un punto, simile a γράφω tramite l'idea di graffiare)
Numero Strong: G5482
sostantivo maschile

1) un palo, una palizzata
2) una palizzata o bastione
   2a) pali tra cui terra, pietre, alberi, e legnami sono ammucchiati e tenuti insieme

χάρακά: acc. sing.

di trincerare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω