χόρτασμα (chortasma)

da χορτάζω
Numero Strong: G5527
sostantivo neutro

1) alimentazione, foraggio per animali
2) cibo, sostentamento (vegetale), sia per uomini che per greggi

χορτάσματα: acc. pl.

vivere: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω