χορτάζω (chortazô)

da χόρτος
Numero Strong: G5526
verbo

1) alimentare con erbe, erba, fieno, riempire, soddisfare con cibo, ingrassare
   1a) di animali
2) riempire o soddisfare degli uomini
3) adempiere o soddisfare il desiderio di qualcuno

ἐχορτάσθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
ἐχορτάσθητε: 2pl. pass. aor. ind.
χορτάζεσθαι: pass. pres. inf.
χορτάζεσθε: 2pl. med. pres. imptv.
χορτάσαι: att. aor. inf.
χορτασθῆναι: pass. aor. inf.
χορτασθήσεσθε: 2pl. pass. fut. ind.
χορτασθήσονται: 3pl. pass. fut. ind.

(+αὐτός) saziare: 1
saziare: 13
sfamare: 2
Totale: 16

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω