χαλιναγωγέω (chalinagôgeô)

da una parola composta da χαλινός la forma raddoppiata di ἄγω
Numero Strong: G5468
verbo

1) condurre con una briglia, guidare
2) mettere la briglia a, controllare, contenere

χαλιναγωγῆσαι: att. aor. inf.
χαλιναγωγῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.

tenere a frenare: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω