χαλκός (chalkos)

forse da χαλάω tramite l'idea di scavare come un vaso (questo era il metallo principalmente usato per quello scopo)
Numero Strong: G5475
sostantivo maschile

1) ottone
2) quello che è fatto di ottone, soldi, monete di ottone (anche di argento ed oro)

χαλκόν, χαλκὸν: acc. sing.
χαλκὸς: nom. sing.
χαλκοῦ: gen. sing.

denaro: 2
di rame: 1
rame: 1
uno rame: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω