χειμάζομαι (cheimazomai)

dalla stessa parola di χειμών
Numero Strong: G5492
verbo

1) affliggere con una tempesta, spingere con le onde

χειμαζομένων: pass. pres. ptc. gen. pl. masc.

(+ἐγώ) sbattere da tempestare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω