χειροτονέω (cheirotoneô)

da un comparativo di χείρ e teino (stendere)
TDNT - 9: 437,1309
Numero Strong: G5500
verbo

1) votare stendendo la mano
2) stabilire o nominare votando; assegnare a qualcuno un ufficio o un incarico
3) eleggere, costituire, nominare

χειροτονηθεὶς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
χειροτονήσαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.

designare: 1
scegliere: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω