χιλίαρχος (chiliarchos)

da χίλιοι e ἄρχω
Numero Strong: G5506
sostantivo maschile

1) un chiliarco, il comandante di mille soldati
2) il comandante di una coorte romana (un tribunale militare)
3) qualsiasi comandante militare

χιλίαρχοι: nom. pl.
χιλιάρχοις: dat. pl.
χιλίαρχον: acc. sing.
χιλίαρχος: nom. sing.
χιλιάρχῳ: dat. sing.
χιλιάρχων: gen. pl.

di capitano: 1
generale: 1
tribuno: 18
ufficiare: 1
Totale: 21

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω