χορηγέω (chorêgeô)

da una parola composta da χορός e ἄγω
Numero Strong: G5524
verbo

1) essere un comandante del coro, guidare un coro
2) fornire il coro alla propria spesa
3) procurare e provvedere tutte le cose necessarie per un coro
4) provvedere, fornire abbondantemente

χορηγεῖ: 3sing. att. pres. ind.
χορηγήσει: 3sing. att. fut. ind.

fornire: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω