χρίω (chriô)

probabilmente simile a χράομαι tramite l'idea di contatto
TDNT - 9: 493,1322
Numero Strong: G5548
verbo

1) ungere
   1a) consacrando Gesù all'ufficio messianico, e dargli i poteri necessari per la sua amministrazione
   1b) dotando i cristiani con i doni dello Spirito Santo

ἔχρισας: 2sing. att. aor. ind.
ἔχρισεν, ἔχρισέν: 3sing. att. aor. ind.
χρίσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.

ungere: 5
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω