χρῖσμα (chrisma)

da χρίω
TDNT - 9: 493,1322
Numero Strong: G5545
sostantivo neutro

1) qualsiasi cosa imbrattata su un'altra cosa, unguento, di solito preparato dagli ebrei dall'olio ed erbe aromatiche. Ungere faceva parte della cerimonia inaugurale dei sacerdoti.

χρῖσμα: acc. sing., nom. sing.

ungere: 3
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω