χρηστός (chrêstos)

da χράομαι
TDNT - 9: 483,1320
Numero Strong: G5543
aggettivo

1) adatto, adatto per essere usato, utile
   1a) virtuoso, buono
2) maneggevole
   2a) mite, piacevole (opposto di aspro, duro, affilato, amaro)
   2b) di cose: più piacevole, di persone, gentile, benevolo

χρηστὰ: acc. pl. neut.
χρηστοί: nom. pl. masc.
χρηστὸν: nom. sing. neut.
χρηστός, χρηστὸς: nom. sing. masc.

benevolenza: 1
bontà: 1
buono: 4
dolcezza: 1
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω