χρηστότης (chrêstotês)

da χρηστός
TDNT - 9: 489,1320
Numero Strong: G5544
sostantivo femminile

1) bontà morale, integrità
2) benignità, gentilezza

χρηστότης: nom. sing.
χρηστότητα: acc. sing.
χρηστότητι: dat. sing.
χρηστότητος: gen. sing.

benevolenza: 2
bontà: 8
Totale: 10

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω