χρυσίον (chrusion)

diminutivo di χρυσός
Numero Strong: G5553
sostantivo neutro

1) oro, sia quello che è nella terra sia quello che è stato estratto
2) quello che è stato fuso
   2a) di una moneta d'oro
   2b) di ornamenti d'oro
   2c) di cose preziose fatte di oro

χρυσίον: acc. sing., nom. sing.
χρυσίου: gen. sing.
χρυσίῳ: dat. sing.
χρυσίων: gen. pl.

con oro: 1
di oro: 7
gioiello di oro: 1
oro: 3
Totale: 12

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω