χρυσός (chrusos)

forse dalla radice di χράομαι (tramite l'idea dell'utilità del metallo), oro
Numero Strong: G5557
sostantivo maschile

1) cose preziose fatte di oro, ornamenti d'oro
   1a) un'immagine fatta di oro
   1b) oro affrancato, moneta d'oro

χρυσόν, χρυσὸν: acc. sing.
χρυσὸς: nom. sing.
χρυσοῦ: gen. sing.
χρυσῷ: dat. sing.

a oro: 1
di oro: 2
oro: 8
Totale: 11

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω