χρυσόπρασος (chrusoprasos)

da χρυσός e prason (un porro)
Numero Strong: G5556
sostantivo maschile

1) crisopazio è una pietra di colore verde, quasi quello dell'oro, da cui ha il suo nome; la pietra nella corazza che era di Neftali era crisopazio (Gill).

χρυσόπρασος: nom. sing.

crisopazio: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω