χρυσοῦς (chrusous)

da χρυσός
Numero Strong: G5552
aggettivo

1) d'oro
2) fatto di oro
3) coperto con oro

χρυσᾶ: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
χρυσᾶν: acc. sing. femm.
χρυσᾶς: acc. pl. femm.
χρυσῆ: nom. sing. femm.
χρυσοῦ: gen. sing. neut.
χρυσοῦν: acc. sing. masc., acc. sing. neut.
χρυσοῦς: acc. pl. masc.
χρυσῶν: gen. pl. femm.

di oro: 15
oro: 2
Totale: 17

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω