χωρίον (chôrion)

diminutivo di χώρα
Numero Strong: G5564
sostantivo neutro

1) uno spazio, un luogo, una regione, un distretto
2) un tratto di terra, un campo, terreno

χωρία: nom. pl.
χωρίον: acc. sing.
χωρίου: gen. sing.
χωρίων: gen. pl.

(+) campo: 1
campo: 1
di podere: 1
podere: 4
uno campo: 1
uno podere: 2
Totale: 10

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω