χωρίζω (chôrizô)

da χώρα
Numero Strong: G5563
verbo

1) separare, dividere, mettere in pezzi, separarsi da, partire
   1a) lasciare un marito o moglie
      1a) del divorzio
   1b) partire, andare via

ἐχωρίσθη: 3sing. pass. aor. ind.
κεχωρισμένος: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
χωρίζεσθαι: pass. pres. inf.
χωριζέσθω: 3sing. pass. pres. imptv.
χωρίζεται: 3sing. pass. pres. ind.
χωριζέτω: 3sing. att. pres. imptv.
χωρίσαι: att. aor. inf.
χωρίσει: 3sing. att. fut. ind.
χωρισθεὶς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
χωρισθῇ: 3sing. pass. aor. cong.
χωρισθῆναι: pass. aor. inf.

(+ἐγώ) separare: 1
allontanare: 1
di lasciare: 1
essere lontano: 1
lasciare: 1
separare: 8
Totale: 13

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω