δίλογος (dilogos)

da δίς e λόγος
Numero Strong: G1351
aggettivo

1) la stessa cosa detta due volte, ripetuto
2) avente una lingua doppia, doppio nel parlare, che dice una cosa ad una persona e un'altra cosa ad un'altra (con l'intenzione di ingannare)

διλόγους: acc. pl. masc.

doppiezza in parlare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω