δόγμα (dogma)

dalla radice di δοκέω
TDNT - 2: 230,178
Numero Strong: G1378
sostantivo neutro

1) dottrina, decreto, ordinanza
   1a) di decreti pubblici
   1b) del senato romano
   1c) di governatori
2) le regole della legge di Mosè; ha un suggerimento di gravità e di giudizio minacciato
3) di certi decreti degli apostoli relativi al giusto modo di vivere

δόγμα: nom. sing.
δόγμασιν: dat. pl.
δόγματα: acc. pl.
δογμάτων: gen. pl.

comandare: 1
decidere: 1
decretare: 1
precettare: 1
uno decretare: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω