δεισιδαιμονία (deisidaimonia)

dalla stessa parola di δεισιδαίμων
TDNT - 2: 20,137
Numero Strong: G1175
sostantivo femminile

1) in senso positivo
   1a) che riverisce dio o gli dèi, pio, religioso
2) in senso negativo
   2a) superstizioso
3) religioso

δεισιδαιμονίας: gen. sing.

religione: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω