διαβλέπω (diablepô)

da διά e βλέπω
Numero Strong: G1227
verbo

1) guardare attraverso, penetrare con la visione
   1a) guardare fisso, diritto davanti a sé
   1b) vedere chiaramente

διέβλεψεν: 3pl. att. aor. ind.
διεβλήθη: 3sing. pass. aor. ind.

accusare: 1
guardare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω