διαχωρίζομαι (diachôrizomai)

da διά e la voce media di χωρίζω
Numero Strong: G1316
verbo

1) separare completamente
2) separarsi, partire

διαχωρίζεσθαι: pass. pres. inf.

(+) separare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω