διαδέχομαι (diadechomai)

da διά e δέχομαι
Numero Strong: G1237
verbo

1) ricevere da un altro, qualcosa lasciato o trasmesso da un altro, ricevere in successione, ricevere a sua volta, succedere a qualcuno

διαδεξάμενοι: med. aor. ptc. nom. pl. masc.

ricevere: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω