διαλογίζομαι (dialogizomai)

da διά e λογίζομαι
TDNT - 2: 95,155
Numero Strong: G1260
verbo

1) portare insieme per ragioni diverse, valutare le ragioni, ragionare, girare nella propria mente, deliberare

διαλογίζεσθαι: med. pres. inf.
διαλογίζεσθε: 2pl. med. pres. ind.
διαλογιζόμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
διαλογιζομένων: med. pres. ptc. gen. pl. masc.
διαλογίζονται: 3pl. med. pres. ind.
διελογίζεσθε: 2pl. med. impf. ind.
διελογίζετο: 3sing. med. impf. ind.
διελογίζοντο: 3pl. med. impf. ind.

discorrere: 1
discutere: 1
domandare: 2
essere a discutere: 1
esso dire: 1
fare questo ragionare: 1
fare ragionare: 1
pensare: 1
ragionare: 7
Totale: 16

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω