διαμερίζω (diamerizô)

da διά e μερίζω
Numero Strong: G1266
verbo

1) strappare a pezzi, tagliare in pezzi
2) essere diviso in parti opposti, essere soggetto a variazione, in dissenso
3) distribuire

διαμεμερισμένοι: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
διαμεριζόμεναι: med. pres. ptc. nom. pl. femm.
διαμεριζόμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
διαμερίζονται: 3pl. med. pres. ind.
διαμερίσατε: 2pl. att. aor. imptv.
διαμερισθεῖσα: pass. aor. ptc. nom. sing. femm.
διαμερισθήσονται: 3pl. pass. fut. ind.
διεμέριζον: 3pl. att. impf. ind.
διεμερίσαντο: 3pl. med. aor. ind.
διεμερίσθη: 3sing. pass. aor. ind.

distribuire: 2
dividere: 7
spartire: 2
Totale: 11

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω