διανοίγω (dianoigô)

da διά e ἀνοίγω
Numero Strong: G1272
verbo

1) aprire dividendo o separare in pezzi, aprire completamente (quello che era stato chiuso)
   1a) un maschio che apre l'utero, cioè il primogenito
   1b) degli occhi e degli orecchi
   1c) aprire la mente di qualcuno, cioè fargli capire una cosa
      1c1) aprire la propria anima, cioè trovare in sé stesso la facoltà di comprensione o il desiderio di imparare

διανοῖγον: att. pres. ptc. nom. sing. neut.
διανοίγων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
διανοίχθητι: 2sing. pass. aor. imptv.
διήνοιγεν: 3sing. att. impf. ind.
διηνοιγμένους: pass. pf. ptc. acc. pl. masc.
διήνοιξεν: 3sing. att. aor. ind.
διηνοίχθησαν: 3pl. pass. aor. ind.

(+μήτρα) primogenito: 1
aprire: 5
spiegare: 2
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω