διαπραγματεύομαι (diapragmateuomai)

da διά e πραγματεύομαι
TDNT - 6: 641,927
Numero Strong: G1281
verbo

1) intraprendere completamente e sinceramente un affare
2) intraprendere un affare per guadagnare

διεπραγματεύσαντο: 3pl. med. aor. ind.

guadagnare mettere a fruttare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω