διατάσσω (diatassô)

da διά e τάσσω
TDNT - 8: 34,1156
Numero Strong: G1299
verbo

1) disporre, nominare, ordinare, prescrivere, dare ordine

διαταγεὶς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
διαταξάμενος: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
διατάξομαι: 1sing. med. fut. ind.
διατάσσομαι: 1sing. med. pres. ind.
διατάσσων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
διαταχθέντα: pass. aor. ptc. acc. pl. neut.
διατεταγμένον: pass. pf. ptc. acc. sing. neut.
διατεταγμένος: med. pf. ptc. nom. sing. masc.
διατεταχέναι: att. pf. inf.
διέταξα: 1sing. att. aor. ind.
διεταξάμην: 1sing. med. aor. ind.
διετάξατο: 3sing. med. aor. ind.
διέταξεν: 3sing. att. aor. ind.
διεταράχθη: 3sing. pass. aor. ind.

comandare: 3
dare suo istruire: 1
istruire: 1
ordinare: 8
promulgare: 1
regolare: 1
stabilire: 1
turbare: 1
Totale: 17

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω