διχοστασία (dichostasia)

da una parola derivata da δίς e στάσις
TDNT - 1: 514,88
Numero Strong: G1370
sostantivo femminile

1) dissenso, divisione

διχοστασίαι: nom. pl.
διχοστασίας: acc. pl.

dividere: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω