διδάσκω (didaskô)

una prolungata (causativa) forma di un verbo primario dao (imparare)
TDNT - 2: 135,161
Numero Strong: G1321
verbo

1) insegnare
   1a) tenere dissertazioni con altri per istruirli, consegnare dissertazioni didattiche
   1b) essere un insegnante
   1c) compiere l'ufficio di un insegnante, comportarsi come un insegnante
2) insegnare a qualcuno
   2a) impartire istruzione
   2b) instillare la dottrina in qualcuno
   2c) la cosa insegnata o comandata
   2d) spiegare o esporre una cosa
   2f) insegnare qualcosa a qualcuno
+ εἰμί: insegnato

διδάξαι: att. aor. inf.
διδάξει: 3sing. att. fut. ind.
διδάξῃ: 3sing. att. aor. cong.
δίδαξον: 2sing. att. aor. imptv.
διδάξωσιν: 3pl. att. aor. cong.
δίδασκε: 2sing. att. pres. imptv.
διδάσκει: 3sing. att. pres. ind.
διδάσκειν: att. pres. inf.
διδάσκεις: 2sing. att. pres. ind.
διδάσκῃ: 3sing. att. pres. cong.
διδάσκοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
διδάσκοντι: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
διδάσκοντος: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
διδάσκω: 1sing. att. pres. ind.
διδάσκων: att. pres. ptc. nom. sing. masc., att. pres. ptc. voc. sing. masc.
ἐδίδαξα: 1sing. att. aor. ind.
ἐδίδαξαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐδίδαξας: 2sing. att. aor. ind.
ἐδίδαξεν, ἐδίδαξέν: 3sing. att. aor. ind.
ἐδίδασκεν: 3sing. att. impf. ind.
ἐδίδασκον: 3pl. att. impf. ind.
ἐδιδάχθην: 1sing. pass. aor. ind.
ἐδιδάχθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
ἐδιδάχθητε: 2pl. pass. aor. ind.

(+αὐτός) insegnare: 2
(+) insegnare: 2
(+δέ) insegnare: 1
(+εἰμί) insegnare: 4
(+ἐγώ) insegnare: 1
(+ἐγώ) insegnare a: 1
(+ἐκεῖνος) insegnare: 1
(+σύ) insegnare: 1
imparare: 1
insegnare: 68
istruire: 7
istruire ricevere: 1
mentre insegnare: 2
mettere a insegnare: 1
per insegnare: 1
predicare: 1
stare insegnare: 1
trasmettere: 1
Totale: 97

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω