δοῦλος (doulos)

da δέω
TDNT - 2: 261,182
Numero Strong: G1401
sostantivo maschile/femminile

1) uno schiavo, uomo di condizione servile
   1a) uno schiavo
   1b) metaforicamente, uno che si arrende alla volontà di un altro; quelli il cui servizio è usato da Cristo per estendere ed avanzare la sua causa fra gli uomini
   1c) affezionato a un altro con noncuranza dei propri interessi
2) un servitore, compagno
3) come aggettivo, come uno schiavo

δοῦλα: acc. pl. neut.
δοῦλε: voc. sing.
δοῦλοι: nom. pl., voc. pl.
δοῦλοί: nom. pl.
δούλοις: dat. pl.
δοῦλον, δοῦλόν: acc. sing.
δοῦλος, δοῦλός: nom. sing.
δούλου: gen. sing.
δούλους: acc. pl.
δούλῳ: dat. sing.
δούλων: gen. pl.

(+) schiavo: 1
(+) servire: 11
di schiavo: 1
di servire: 1
schiavo: 18
servire: 89
uno servire: 5
Totale: 126

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω