δουλόω (douloô)

da δοῦλος
TDNT - 2: 279,182
Numero Strong: G1402
verbo

1) rendere uno schiavo, ridurre in servitù
2) metaforicamente dare sé stesso completamente ai propri bisogni e servizi, fare di sé stesso un servo di qualcuno

δουλωθέντες: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
δουλώσουσιν: 3pl. att. fut. ind.
ἐδουλώθητε: 2pl. pass. aor. ind.
ἐδούλωσα: 1sing. att. aor. ind.

diventare servire: 1
fare servire: 1
ridurre in schiavo: 1
servire: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω