δωρέομαι (dôreomai)

voce media da δῶρον
TDNT - 2: 166,166
Numero Strong: G1433
verbo

1) presentare, dare

δεδωρημένης: med. pf. ptc. gen. sing. femm.
δεδώρηται: 3sing. med. pf. ind.
ἐδωρήσατο: 3sing. med. aor. ind.

dare: 1
donare: 1
elargire: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω