εὐδοκέω (eudokeô)

da εὖ e δοκέω
TDNT - 2: 738,273
Numero Strong: G2106
verbo

1) sembrare buono a qualcuno, essere un piacere per qualcuno
   1a) ritenere buono, scegliere, determinare, decidere
   1b) fare volontariamente
   1c) essere pronto a, preferire, scegliere piuttosto
2) essere ben compiaciuto di, prendere piacere in, essere favorevole verso qualcuno

εὐδοκεῖ: 3sing. att. pres. ind.
εὐδόκησα: 1sing. att. aor. ind.
εὐδοκήσαμεν: 1pl. att. aor. ind.
εὐδόκησαν: 3pl. att. aor. ind.
εὐδοκήσαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
εὐδόκησας: 2sing. att. aor. ind.
εὐδόκησεν: 3sing. att. aor. ind.
εὐδοκοῦμεν: 1pl. att. impf. ind., 1pl. att. pres. ind.
εὐδοκῶ: 1sing. att. pres. ind.

(+μᾶλλον) preferire: 1
(+ἐγώ) compiacere: 1
compiacere: 10
compiacere di: 1
disporre a: 1
gradire: 3
piacere: 1
piacere di: 2
preferire: 1
Totale: 21

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω